Proxecto "Escolas do Mundo" Festival benéfico: 7/6/2014

Galego
A Colaboración entre dous centros de ensino irmandados, un instituto de Galicia e una escola da India vense realizando desde hai anos con diversas actividades. Umansankar Vidyalaya School (Escola María Soliña) situada en Odisha, en Puri hora de Puri atópase rodeada de arrozais, nunca rexión aillada  e castigada polos fortes ciclóns. 

A súa economía rural depende exclusivamente das dúas colleitas de arroz anuais que recollen os seus habitantes. A ONG Sanghaindia é unha pequena organización que conta cuns 300 socios, maioritariamente de Galicia, que xunto coas axudas e doazóns que se van conseguindo ano a ano e baixo a supervisión da súa fundadora Neneta Herrero, viguesa afincada en Cangas conseguiu educar, vestir e alimentar centos de nenas e nenos dende hai 10 anos, completando o ciclo da educación que se oferta en todo o estado da India.


O obxectivo da cooperación este curso escolar dende el IES María Soliño de Cangas, centro de educación secundaria pública, es este cordeiro el de conseguir que polo menos unha parte del alumnado que remata en India os seus estudos secundarios poidan realizar estudos superiores. Con ese fin redactamos xunto con Mayte Herrero,orientadorajubilada, un proxecto de colaboración interdisciplinar baseado nas competencias dos curriculum establecidos nel Estado Español para deas arrastrar conexións entre alunados de ambos os dous paises, elaborar a posproducción dun CD con cancións cantadasporniñas hindús en varios idiomas con e fin de editalo paraobtenerhondos para dotar unhas bolsas de estudo. Varios departamentos están xa implicados e traballando de cara ao Festival Solidario e benéfico que celebraremos o día 7 de xuño, sábado nel Auditorio Municipal de Cangas de Morrazo (Pontevedra). Ese día poñeránse en escena obras de teatro, música en directo, videoclips dalgunha das cancións, exposicións, a presentación do CD, e resumirase esta experiencia de cooperación e colaboración na que están a participar alumnos e docentes tamén doutros centros e asociacións, como a asociaciónJuan XXIII de alumnos con capacidades diferentes, músicos e artístas que están a prestar unha man a este proxecto.


 

Español
La Colaboración entre dos centros de enseñanza hermanados, un instituto de Galicia y una escuela de la India se viene realizando desde hace años con diversas actividades. Umansankar Vidyalaya School (Escuela María Soliña) situada en Odisha, a una hora de Puri a se encuentra situada rodeara de arrozales, en una región aislada  y castigada por los fuertes ciclones.


Su economía rural depende exclusivamente  de las dos cosechas de arroz anuales que recogen sus habitantes. La ONG Sanghaindia es una pequeña organización que cuenta con unos 300 socios, mayoritariamente de Galicia, que junto con las ayudas y donaciones que se van consiguiendo año a año y bajo la supervisión de su fundadora  Neneta Herrero, viguesa afincada en Cangas ha conseguido educar, vestir y alimentar a cientos de niñas y niños desde hace 10 años, completando el ciclo de la educación que se oferta en todo el estado Indú.Él objetivo de la cooperación este curso escolar desde él IES María Soliño de Cangas, centro de educación secundaria pública de ecuación secundaria es él de conseguir que al menos una parte de él alumnado que termina en India sus estudios secundarios puedan realizar estudios superiores. Con ese fin redactamos junto con Mayte Herrero, ex-orientadora de educación  , un proyecto de colaboración interdisciplinar basado en las competencias de los curriculum establecidos en él Estado Español para desarrollar conexiones entre alunados de ambos paises, elaborar la postproducción de un CD con canciones cantadas por niñas hindúes en varios idiomas con y el fin de editarlo para obtener fondos para dotar unas becas de estudio. Varios departamentos están ya implicados y trabajando de cara al Festival Solidario benéfico que celebraremos él día 7 de junio, sábado,  en él Auditorio Municipal de Cangas de Morrazo (Pontevedra). Ese día se pondrán en escena obras de teatro, música en directo, videoclips de alguna de las cancionesexposicionesy se resumirá esta experiencia de cooperación y colaboración en la que están participando alumnos docentes también de otros centros y asociaciones que se van sumando, como la asociación Juan XXIII de alumnos con capacidades diferentes, músicos y artístas que se van prestando a echar una mano a este proyecto.